Главная О компанииУслугиКаталог сайтовКонтакты

INTERMED (USA)/ ІНТЕРМЕД Інк. (Україна)


8-044-455-35-33 8-097-590-29-84 drek1@ukr.net kevgenib@netscape.net


НАВИГАЦИЯ
 
 

1. Оперативные вмешательства на молочных железах
- уменьшение молочных желез - редукционная маммопластика
- коррекция асимметрии и других патологических состояний молочных желез
- повторные операции на молочных железах
- подтяжка молочных желез - мастопексия
- увеличение молочных желез с помощью имплантов
2. Эстетическая коррекция лица
3. Эстетическая хирургия и коррекция формы тела
4. Лечение варикозного расширения вен
5. Эндоскопические методы хирургического лечения
6. Методы детоксикации организма (гемосорбция, плзмаферез, энтеросорбция , комбинированные методы детоксикации организма)
О компании
Услуги
Контакты
7. Лечение пациентов с избыточным весом и ожирением
8. Хирургическое лечение онкозаболеваний с использованием дендритных клеток

 

НОВОСТИ
11.12.2007 Рождение сайта >>>
СЧЕТЧИКИ


 

         Євгеній Борисович Колесников  закінчив Одеський медичний університет ім. Н.І. Пірогова у 1976 році.  В студентські роки двічі (1973-1975 р.р.) ставав переможцем Республіканських конкурсів студентських наукових робіт. В 1977 році, після закінчення інтернатури з хірургії по запросу з інституту хірургії в МОЗ України  був направлений на роботу в Київський науково-дослідний інститут клінічної та експериментальної хірургії. Працюючи під керівництвом академіка АН та АМН України професора О. О. Шалімова та професора С.О. Шалимова в 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему  " Экстракорпоральна сорбційна детоксикація в комплексному хірургічному лікуванні непрохідності жовчевивідних проток", в якої вперше в країні були відображені результати розробки та впровадження нових хірургічних втручань у поєднанні з сорбційними методами детоксікації. В цей період були виконані наукові дослідження та практичні розробки, які стали піонерськими в цьому напрямку в хірургії не тільки в країні, а й далеко за її межами. Був розроблений та виготовлений  в сумісній роботі з підприємством «Сатурн» перший портативний апарат для сорбційної очистки крові від токсинів АСО-1. Розроблен і впроваджен в клінічну практику перший апарат для лімфосорбції «Лімфосорб-1». Розробка нових сорбентів для детоксикації організму проводилась сумісно з НДІ загальної та неорганічної хімії, НДІ фізичної та колоїдної хімії, НДІ біохімії АН України та іншими закладами.                                                                                                                    

По результатам цієї  роботи в 1980 році став Лауреатом Всесоюзного конкурсу науково-технічної творчості молоді СРСР (НТТМ). У тому  ж році нагороджений Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.  В 1983 році за роботу " Розробка й клінічне впровадження методів сорбційної детоксикації в хірургію “ була присуджена найвища нагорода для молодих вчених країни - Республіканська премія імені М. Островського.   З 1982 до 1989 р.р. працював старшим науковим співробітником та  асистентом  кафедри загальної хірургії київського Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.  

У 1985 році була надрукована перша у світі монографія, в якій було дано  наукове обґрунтування та  впровадження методів сорбційної детоксикації в хірургії “Сорбційна детоксикація в хірургічній клініці” (зі співавторами К.С.Терновой, В.С.Земсков, О.А.Машков).

В 1986 році одержав найвищу нагороду країни Державну премію України за розробку, теоретичне обґрунтування й клінічне впровадження нових методів оперативного лікування, детоксикації й реабілітації хворих із захворюваннями печінки та жовчовивідних проток.

В 1988 році під керівництвом професора В.С. Земскова на базі Міського центру хірургії печінки, жовчовивідних проток і підшлункової залози виконав і захистив докторську дисертацію на тему "Лікування гострого панкреатиту та профілактика його ускладнень ". Піонерські розробки в області дослідження ролі лейкотрієнів та інтерлейкинів та їх інгібіторів в патогенезі  та лікуванні гострого панкреатиту, розробки феромагнітних та інших сорбентів та апаратів для детоксикації організму. 

        Вперше в країні виконав та опублікував в печаті у 1985 році метод  лапароскопичної діагностики та лікування гострого панкреатиту шляхом дренування сальникової сумки з аплікацією інгібіторів лейкотриенів  та интерлейкинів на підшлункову залозу. ( Колесников Е.Б. и соавт. Экстренная лапароскопия в диагностике и лечении острого панкреатита, «Клиническая  хирургия»,1985, №11, с. 33-34).
        В цей період діяльності наукові інтереси були загострені також і на питаннях вживання в хірургії низьких температур и розробки нових методів та апаратів для кріохірургії. В 1988 році опублікував монографію про застосування низьких температур у хірургії та онкології “ Низькі температури в медицині (зі співавторами К.С. Терновой, Г.Г. Гассанов, В.С.Земсков та ін.).

         У серпні1989 року був запрошений до Німеччини, а у 1990 році  до США (Бостон, Гарвардський університет) де передавав  накопичений в Україні досвід, набував американського досвіду та працював у провідних хірургічних клініках США (1990-2008), За цей час відвідував або короткостроково працював у Німеччині (1989,1990), Англії й Шотландії(1994), Голландії (1994,1995). Пройшов спеціальні клінічні програми для впровадження післядипломної освіти в медицині ( Гарвардський університет, США) та програму керування охороною здоров'я США (Мерілендський університет, США).

        С 1990 року працював в Бостоні у Масачусетському університетському загальному шпіталі Гарвардського університету, з 42 операційними, прекрасним сучасним устаткуванням та великою кількістю вчених з світовими ім’ями. З 1994 року, після відкриття нового медичного центру в Університеті ім. Джорджа Вашингтона переїхав на роботу в Вашингтон. З початку двухтисячних років в США ожиріння стало реальною національною проблемою і як багато інших хірургів країни став  займатися лікуванням пацієнтів з морбідним ожирінням та естетичною корекцією ліца та тіла пацієнтів після схуднення.  

         Із травня 1996 року, працюючи в США одночасно був професором-консультантом Київського медичного інституту УАНМ. Неодноразово допомагав українським студентам медінституту, лікарям та жертвам Чорнобильської аварії інструментами, медикаментами та грошовими коштами (30 тисяч доларів на ремонт та оснащення відділення дитячої онкології, спільно з WAY-WAM американською благодійною организацією). В листопаді 1998 року приїхав до Києва по запрошенню адміністрації медичного інституту УАНМ для впровадження американського досвіду в Україні і з лютого 1999 року по лютий 2000 року працював проректором з міжнародних зв'язків та професором кафедри хірургічних хвороб. З лютого 2000 року по серпень 2000 року  працював віце-президентом Клініки академіка Земскова, президентом міжнародної медичної українсько-американської организації INTERMED US-UА , віце-президентом Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів. У серпні 2000 року повернувся у США.

         Із серпня 2000 по липень 2007 лікар-хірург Центру хірургії ожиріння й косметичної корекції тіла, визнаного національною комісією США, як один з небагатьох в країні,  «Центр відмінної якості хірургії ожиріння»(Obesity Surgery and Body Contouring Center оf Excellence) у Вірджинії, США. За час роботи над глобальною проблемою ожиріння в США розроблені (разом з D. Halmi, O. Anez) новий метод хірургічного лікування ожиріння через міні-лапаротомічний доступ Mini-open roux-en-y gastric bypass, який став «золотим стандартом» в хірургії морбідного ожиріння в світі. Також був розроблений і впроваджений в клінічну практику новий метод абдомінопластики після втрати ваги Tightening jacket abdominoplasty. Ці нові терміни та операції уведені нами вперше в світову баріатричну хірургію. З використанням цих методів прооперовано 4115 пацієнтів з патологічними формами ожиріння. Ми отримали одні із кращих у світовій практиці результати, які були повідомлені на 12 Всесвітніх, 4 Європейських, 7 Американських  конгресах і конференціях та одержали високу оцінку фахівців. За ці роботи був нагороджений двома  Дипломами  та Медаллю Міжнародного Коледжу Хірургів за досягнення в  світовій хірургії.

Опублікував 205 наукових праць ( 50 з них англійською мовою), 4 монографії, отримано 84 авторських посвідчень на винаходи, 10 методичних рекомендацій і інформаційних листів, виступив з доповідями на 38 (24 з них англійською мовою) міжнародних і національних конгресах і наукових форумах. В 2012 році у со-авторстві з А.П. Радзіховським та іншими опубліковано керівництво для лікарів «Непроходимость кишечника», Киев, Фенікс, 504 с.

Професор Міжнародної  медичної організації післядипломної освіти з пластичної та реконструктивної хірургії з 2004 року. В 2007 році обраний академіком Міжнародної Академії Медичних Наук (Женева), дійсним членом Академій наук США (Вірджинії, Каліфорнії, Нью-Йорка). дійсним членом Всесвітньої Федерації хірургів і Міжнародного Коледжу Хірургів (секція США), членом Асоціації післядипломного навчання Гарвардського Університету (США), почесний член Кембриджського професійного регістру, членом Американської й Міжнародної федерацій хірургії ожиріння, членом Американської Академії косметичної хірургії, членом Американської асоціації  метаболічної та баріатрічної хірургії.

З 14 лютого 2008 року, по запрошенню завідуючого кафедрою, професора А.П. Радзіховського, працює до теперішнього часу на посаді професора кафедри загальної та невідкладної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Президент міжнародної медичної організації Интермед Инк. (США – Україна), віце-президент Всеукраїнської асоціації пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії. В теперішній час наукові та клінічні інтереси: загальна та невідкладна хірургія, включаючи лапароскопічні та міні-інвазивні методи; лікування кишкової непрохідності,  хірургія ожиріння;  онкологічна та пластична хірургія, методи имуно-лікування онкологічних захворювань, детоксикації та регіонарної перфузії органів, косметична хірургія.

Суспільна діяльність направлена на встановлення міжнародних зв'язків із Сполученими Штатами Америки та іншими країнами. Приймає активну участь в роботі Міжнародного анти-кримінального та анти-терористичного  комітету. У 2008 році нагороджений Вищим орденом МААК України «Лицар Вітчизни». По лінії Міжнародної Академії Медичних наук (Женева) веде діяльність по впровадженню наукових досягнень Западу та США  у країнах, що розвиваються.

        В 1994 году в районе Большого Вашингтона - городе Александрии, штат Вирджиния (США)  Колесниковым Е.Б. была создана благотворительная (non for profit) организация INTERMED. В течение 18 лет в сотрудничестве с врачами Украины были консультированы и пролечены тысячи пациентов, передан клинический опыт  сотням врачей,  осуществлены многие акции благотворительной помощи в США и Украине. Переданы инструменты и материалы в помощь пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и  детям с онкозаболеваниями в г. Киеве. Произведены пожертвования  для православной церкви в Вашингтоне и Киеве.

INTERMED/ИНТЕРМЕД Інк. в Украине не работает для профита (non for profit). Цель - научно-клиническое сотрудничество американских и украинских врачей в оказании бесплатной консультативной медицинской помощи украинским гражданам

      Доктор медицинских наук, академик Международной академии медицинских наук, профессор кафедры хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им.П..Л. Шупика, лауреат Государственной премии Украины  КОЛЕСНИКОВ Евгений Борисович продолжает свою работу хирурга и педагога в Украине.  В течение 18 лет работы и профессионального тренинга в США , Германии, Великобритании и Голландии профессор Е.Б. Колесников освоил самые новейшие и наиболее эффективные методы хирургического лечения с использованием  лапароскопической, ультразвуковой и лазерной техники, разработал ряд новых операций для общей, бариатрической, пластической и косметической хирургии.                                                                                                                                                                                                Консультация профессора Колесникова Евгения Борисовича - бесплатно

 

        

 

 

 

Основные направления хирургической деятельности:

 

- пластическая и косметическая хирургия;

- хирургическое лечение ожирения и косметическое контурирование лица и тела после похудения;

- общая хирургия с использованием лапароскопической техники;

- лапароскопическое удаление желчного пузыря, аппендикса, кист яичников, матки и других образований брюшной полости;

- хирургическое и нехирургическое лечение варикозно расширенных вен нижних конечностей;

- нехирургические методы лечения ожирения ( в том числе  использование внутрижелудочных баллонов,
заполняемых жидкостью (BIB) или воздухом (Helioscopie);

- детоксикационная эфферентная терапия (сорбционная детоксикация, плазмаферез и др.)

- лечение онкологических заболеваний с помощью хирургических операций, регионарных перфузий органов, сочетания внутривенного, внутриартериального и эндолимфатического путей введения химиопрепаратов, с использованием стволовых клеток, дендритных клеток и других видов стимуляции иммунной защиты организма.

 

      За время работы над глобальной проблемой ожирения в США  профессором Колесниковым Е.Б.  разработаны (совместно
с американскими коллегами D. Halmi и O. Anez) новые методы хирургического лечения ожирения -“Mini-open roux-en-y gastric bypass”
и  абдоминопластики после похудения - “ Tightening jacket abdominoplasty”. Эти новые виды операций введены нами в международную
хирургическую терминологию и практику и признаны во всем мире. Используя разработанные методы прооперировано
более 2000 пациентов с патологическими формами ожирения. Мы получили одни из лучших в мировой практике результаты, которые
были доложены на 8 Всемирных, 6 Европейских, 7 Американских  конгрессах и конференциях и получили высокую оценку  специалистов и пациентов.
Опубликовал 148 научных работ (34 из них на английском языке) , 3 монографии, получено 14 авторских свидетельств на изобретения,
10 методических рекомендаций и информационных писем, 70 декларационных патентов.  Выступил с докладами на 46
( 31 из них на английском языке) международных и национальных конгрессах и научных форумах.
      В 2007 г. На Всемирном конгрессе в Нью Дели (Индия) избран Действительным членом  Международной Академии Медицинских  Наук (Женева, Швейцария). Также был избран действительным членом Академий наук США (Вирджинии, Калифорнии, Нью-Йорка).  Является Почетным членом  Всемирной Федерации  хирургов и Международного Колледжа Хирургов (секция США), членом Ассоциации последипломного обучения Гарвардского Университета (США), почетным членом
Кембриджского профессионального регистра,  членом Американской и Международной федераций хирургии ожирения, членом
Американской Академии косметической хирургии и Американского общества бариатрической и метаболической хирургии. Является
Вице-президентом  Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.

                                   Недавние (последние 5 лет)  выступления на Всемирных, Европейских , Американских
и Национальных конгрессах, симпозиумах и конференциях

КОЛЕСНИКОВ Евгений Борисович                       

EVGENI KOLESNIKOV MD, PhD, DMedSc, F.I.C.S , F.I.M.S.A
  OBESITY SURGERY CENTER, Woodbridge, Virginia,
  INTERMED, Alexandria, USA

                         професор кафедры общей и неотложной хирургии НМАПО им. П.Л. Шупика

Participation in National and International Meetings,  Most recent PRESENTATIONS:

(Работы за период с 2004 по 2009 г.г.)

 

 

1.    Denis Halmi MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD

      MINILAPAROTOMY APPROACH FOR PERFORMING ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS ON MORBIDLY OBESE PATIENTS:
      SURGICAL TECHNIQUE AND EARLY POSTOPERATIVE COMPLICATIONS
      IFSO (The International Federation for the Surgery of Obesity) European Symposium, Prague,
      Czech Republic, May 29-30, 2004

2.    Denis Halmi MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
      MINI-OPEN ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS WITH SIMULTANEOUS CHOLECYSTECTOMY FOR THE TREATMENT OF MORBID
      OBESITY AND CHOLELITHIASIS
      IFSO (The International Federation for the Surgery of Obesity) European Symposium, Prague,
      Czech Republic, May 29-30, 2004


3.    Denis Halmi MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD, Deanna Duval RD
      INCIDENCE OF RHABDOMYOLYSIS IN PATIENTS UNDERGOING BARIATRIC SURGERY
      21 Annual Meeting of the American Society for Bariatric Surgery, San Diego, CA, USA, June 13-18, 2004


4.    Denis Halmi MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
      MINI-OPEN ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS: 1200 ANASTOMOSES WITHOUT LEAK
      9-th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity,Tokyo, Japan,
      September 8-11, 2004

5.    Denis Halmi MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
      MINI-OPEN ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS IS A SAFE  AND COST-EFFECTIVE ALTERNATIVE TO THE OPEN  AND
      LAPAROSCOPIC BARIATRIC SURGERY                    
      XXXIV World Congress of the International College of Surgeons, October 17-21, 2004, Quito, Ecuador.
6.    Denis Halmi MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
      MINI-OPEN ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS: COMPLICATIONS AND DIFFICULTIES
      XXXIV World Congress of the International College of Surgeons Quito-Ecuador, October 17-21, 2004

7.    Denis Halmi MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD, Deanne Duvall RD
      RISK ASSESSMENT, PREVENTION AND TREATMENT OF  POSTOPERATIVE RHABDOMYOLISIS IN BARIATRIC    PATIENTS
      22 Annual Meeting of the American Society for Bariatric Surgery,Orlando,Florida, June 26-July 1, 2005,
      USA

8.    Denis Halmi MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD ;
      MINI-LAPAROTOMY REVISIONAL OPERATIONS FOR THE TREATMENT OF POSTOPERATIVE SURGICAL COMPLICATIONS AND
      UNSUCCESFUL INITIAL BARIATRIC PROCEDURES
      10th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity, August 31-September 3,
      2005,Maastricht, The Netherlands

9.    Denis Halmi MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
      MINI-OPEN ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS AS THE OPERATION OF CHOICE FOR THE MAJORITY OF MORBIDLY OBESE
      PATIENTS
      10th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity, August 31-September 3,
      2005, Maastricht, The Netherlands

10.   Denis Halmi MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD    
      “TIGHTENING JACKET” ABDOMINOPLASTY AFTER WEIGHT LOSS SURGICAL PROCEDURES DONE BY BARIATRIC   SURGEON
      10th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity, August 31-September 3,
      2005, Maastricht, The Netherlands

11.   Denis Halmi MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
      SAFETY AND EFFICACY OF RETRIEVABLE VENA CAVA FILTERS IN BARIATRIC SURGERY
      23rd Annual Meeting of the American Society for Bariatric Surgery, San Francisco,CA, June 26-July 1,
      2006,USA

12.    Denis Halmi MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
       ABDOMINOPLASTY AFTER MASSIVE WEIGHT LOSS INTEGRATED IN BARIATRIC SURGICAL PRACTICE
       2nd European IFSO Congress of Bariatric and Plastic Surgery, April 27-29, 2006, Lyon , France

13.    Denis Halmi MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
       ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS: GASTRO-JEJUNOSTOMY TECHNIQUE AND COMPLICATIONS
       2nd European IFSO Congress of Bariatric and Plastic Surgery, April 27-29, 2006, Lyon, France

14.    Denis Halmi, MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
       ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS WITH CONCOMITANT  CHOLECYSTECTOMY THROUGH THE MINI-LAPAROTOMY INCISION
       7-th World Congress of the International Hepato-Pancreato Billiary Association in Edinburgh, Scotland,
       September 3-7, 2006

15.    Denis Halmi, MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
       1000 ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS OPERATIONS THROUGH  THE MINILAPAROTOMY INCISION: EFFICIENT, TECHNICALLY
       SIMPLE AND COST-EFFECTIVE ALTERNATIVE TO THE LAPAROSCOPIC BARIATRIC SURGERY
       XXXV World Congress of the International College of Surgeons, October 25-29, 2006, Pattaya, Thailand

16.    Denis Halmi MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
       SIMULTANEOUS ABDOMINOPLASTY AND HERNIA REPAIR AFTER WEIGHT LOSS SURGICAL PROCEDURES
       American Academy of Cosmetic Surgery 23rd Annual Scientific Meeting, January 25-28, 2007, Phoenix,
       AZ, USA

17.    Osvaldo Anez MD, Denis Halmi MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD, Rafael Canadas MD, Eunice Moh RN
       4155 MINILAPAROTOMY ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS OPERATIONS: TIME AND VOLUME TESTED APPROACH FOR SAFETY,
       EFFICACY AND EFFICIENCY IN THE TREATMENT OF MORBID OBESITY
       24th Annual Meeting of the American Society for Bariatric Surgery, San Diego, CA, June 11-16, 2007,
       USA

18.    Denis Halmi MD, Osvaldo Anez MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
       SURGICAL TREATMENT OF MORBID OBESITY: AN INTEGRATED APPROACH, EXPERIENCE WITH 1000 PATIENTS
       European Congress on Obesity ECO, April 22-25, 2007, Budapest, Hungary.  poster presentation

19.    E.Kolesnikov, D.Halmi  
       “TIGHTENING JACKET” ABDOMINOPLASTY IS OPERATION OF CHOICE FOR THE PATIENTS WITH INCISIONAL HERNIA
       AND VERTICAL SCAR AFTER OPEN BARIATRIC SURGICAL PROCEDURE  
       8-th Annual Meeting of Austrian Academy of Cosmetic Surgery,American Academy of Cosmetic Surgery
       and Asian Academy of Cosmetic Surgery, September 13-16, 2007, Vienna, Austria

20.    Denis Halmi MD, Daniel Tran MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD      
       RE-OPERATIONS AFTER 1287 BARIATRIC SURGICAL PROCEDURES USING LAPAROSCOPIC AND MINI-OPEN APPROACH                                                                          
       XII World Congress of International Federation for the Surgery                           
       of Obesity, September 5-8, 2007, Porto, Portugal    

21.    Osvaldo Anez MD, Denis Halmi MD, Evgeni Kolesnikov MD,PhD        
       ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS OPERATION VIA UPPER MIDLINE MINILAPAROTOMY INCISION: SAFE, EFFICIENT AND
       COST-EFFECTIVE BARIATRIC   SURGICAL PROCEDURE                                                                                                              

       XII World Congress of International Federation for the Surgery                           
       of Obesity, September 5-8, 2007, Porto, Portugal

22.    Evgeni Kolesnikov MD, PhD, Denis Halmi MD
       POST-BARIATRIC SURGERY BODY CONTOURINGPROCEDURES: CONCOMITANT ABDOMINOPLASTY, HERNIA REPAIR AND
       LIPOSUCTION
       The art of perfection, 24th Annual Scientific Meeting, January 17- 20, 2008, Orlando, Florida, USA
 
23.    Denis Halmi MD, Evgeni Kolesnikov MD,PhD, Daniel Tran MD
       PROPHYLACTIC PLACEMENT OF RETRIEVABLE IVC  FILTERS IN BARIATRIC SURGERY; INDICATIONS, EFFICACY AND
       COMPLICATIONS
       3-rd European Congress of the IFSO, April 17-19, 2008, Capri, Italy

24.    V.V. Skiba MD,PhD, O.Y. Tarapon MD, E.B. Kolesnikov  MD,PhD, N.N. Kolomietz MD
       PREOPERATIVE WEIGHT LOSS BY USING INTRAGASTRIC  BALOON IN OBESE AND SUPER-OBESE PATIENTS
       3-rd European Congress of the IFSO, April 17-19, 2008, Capri, Italy


25.    Daniel D. Tran, Denis J Halmi, Evgeni Kolesnikov, Renato M.  Rafi, Hamid R. Pourshojae
       THE USE OF OPTICAL ACCESS TROCAR FOR RAPID AND SAFE ENTRY IN LAPAROSCOPIC BARIATRIC SURGERY
       XIII World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity, September 24-27,
       2008, Buenos Aires, Argentina

26.    Колесников Є.Б
       ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ФОРМ   ОЖИРІННЯ ЯК СОМАТИЧНА І КОСМЕТИЧНА ПРОБЛЕМА
       Наукове Товариство  хірургів м. Києва та Київської області,24 вересня 2008 року, м. Київ,
       Україна
     
27.    Колесников Є.Б, Халми Д., Коломієць Н.М.
       ПРОФІЛАКТИКА ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ НА ФОНІ РАБДОМІОЛИЗУ В БАРІАТРІЧНІЙ ХІРУРГІЇ
       Х11 Конгрес Світової Федерації українських лікарських товариств, 25-28 вересня, 2008,
       Івано-Франківськ, Україна          

28.    Колесников Є.В., Халми Д., Блынду М.А., Коломиец Н.Н.
       АБДОМИНОПЛАСТИКА В СОЧЕТАНИИ С ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ОЖИРЕНИЯ
       2-й съезд Всеукраинской ассоциации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, 2-4
       октября 2008, Киев, Украина

29.    Колесников Е.Б.,  Халми Д.,  Коломиец Н.Н.
       ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ОЖИРЕНИИ
       2-й съезд Всеукраинской ассоциации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, 2-4
       октября 2008, Киев, Украина

30.    Halmi D., Kolesnikov E., Duvall D., Kolomiets N.N.
       RISK ASSESSMENT, PREVENTION AND TREATMENT OF POSTOPERATIVE RHABDOMYOLYSIS IN BARIATRIC SURGERY
       IMSACON 2008, Annual conference of International Medical Science Academy, October 12-13, 2008,
       Dubai,United Arab Emirates

31.    Колесников Є.Б.
       СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АУГМЕНТАЦІЇНОЇ МАММОПЛАСТИКИ  
       Актуальні питання сучасної хірургії&. 20-21 листопада, 2008 (Хірургія України, № 4, Додаток №1),
       Київ

32.    Колесников Е.Б., Халми Д.И., Коломиец Н.Н.
       ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ   ОЖИРЕНИЯ
       Науково-практична конференція “Актуальні питання сучасної хірургії”. 20-21 листопада, 2008, Київ,
       (Хірургія України, № 4, Додаток №1), 2008, с 71-72

34.    O. Anez, D. Halmi, E. Kolesnikov
       ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS VIA MINILAPAROTOMY INCISION IS THE OPERATION OF CHOICE DURING PANDEMIC OF
       OBESITY
       XXXVI Biennial World Congress of the International College of Surgeons,December 3-6,2008,Vienna,
       Austria

35.    A.Radzichovsky, O.Belyaeva, E.Kolesnikov, O.Mironenko, R.Protzuk, M.Znaevsky
       ACUTE BOWEL OBSTRUCTION: 10 YEARS EXPERIENCE IN SPECIALIZED SURGICAL CENTER
       XXXVI Biennial World Congress of the International College of Surgeons, December 3-6, 2008, Vienna,
       Austria

36.    Evgeni Kolesnikov, MD, PhD, Denis Halmi MD
       SIMULTANEOUS BODY CONTOURING OPERATIONS AFTER WEIGHT LOSS SURGICAL PROCEDURES
       25-th Annual meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Phoenix, Arizona, USA
    
37.    Halmi, D, Kolesnikov E, Tran D, Kolomiets N
       Clinical trial of a pain control infusion pumps after bariatric surgery
       European Congress ECO, Amsterdam, 2009, poster presentation

 38.   Halmi D, Kolesnikov E, Tran D, Kolomiets N.
       Randomized clinical trial of a pain control infusion pumps after bariatric surgical procedures
       14-th IFSO World Congress, August 26-29, 2009, Paris, France, poster
 
39.    Kolesnikov E.B., Halmi D., Duvall D., Kolomiets N.N.
       RISK ASSESSMENT, PREVENTION AND TREATMENT OF POSTOPERATIVE RHABDOMIOLYSIS IN BARIATRIC SURGERY
       Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Вип.18, 2009

40.    Колесников Е.Б., Коломиец Н.Н., Халми Д.
       АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ
       III Українська науково-практична конференція “Актуальні проблеми хірургії”, Збірник матеріалів
       конференції, 13-15 травня 2009, Донецк

41.    Колесников Е.Б., Халми Д., Коломиец Н.Н., Туманов К.В.
       СИМУЛЬТАННАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ВО ВРЕМЯ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ И
       ВЫСОКИМ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ
       22-й съезд хирургов Украины, 28-30 октября 2009г., Киев   

42.    Kolesnikov E., Halmi D.
       SURGICAL TREATMENT OF MORBID OBESITY AS SOMATIC AND AESTHETIC PROBLEM IN 21ST CENTURY MEDICINE
       22-й съезд хирургов Украины, 28-30 октября 2009г., Киев   

43.    Радзіховський А.П, Біляєва О.А., Колесников Є.Б., Мироненко А.И., Процюк Р.Р., Знаєвський М.М.
       10-РІЧНИЙ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ У МІСЬКОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЦЕНТРІ
       22-й съезд хирургов Украины, 28-30 октября 2009г., Киев   
   
44.    Denis Halmi MD, Daniel Tran MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD, A. Moazes
       WEIGHT REGAIN AFTER GASTRIC BYPASS: MINIMALLY INVASIVE APPROACH TO REDUCE POUCH AND
       GASTRO-JEJUNOSTOMY SIZE
       14-th IFSO World Congress, August 26-29, 2009, Paris, France, oral presentation

45.    Daniel Tran MD, Denis Halmi MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD
       INTUSSUSCEPTION FOLLOWING ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS : TWO CASE REPORTS ANS LITERATURE REVIEW
       14-th IFSO World Congress, August 26-29, 2009, Paris, France, abstract sent on March 15, 2009,

46.    Daniel Tran MD, Denis Halmi MD, Evgeni Kolesnikov MD, PhD, Nain R., Mahtemework Y., Pourshojae H   
       LAPAROSCOPIC REVISIONAL BARIATRIC SURGERY: OPERATIONS AND OUTCOME
       14-th IFSO World Congress, August 26-29, 2009, Paris, France, oral presentation

47.   E.Kolesnikov, D.Halmi. A. Radzichovsky, V. Kryjevsky, N. Kolomiets et al.

       Air- and Liquid-filled Intragastric Balloons in preoperative Weight Loss in Obese and Superobese Patients.

            Obesity Surg(2011)21:1133, 16 IFSO World congress, August 31 - September 3, 2011, Hamburg, Germany

48.      А.П. Радзиховский, О.А. Беляева, Е.Б. Колесников и др. "Непроходимость кишечника", 2012, Феникс,504 с.

       

 

 
Веб-студия Полюс Альфа